نوین مارکتینگ مسیر جاری شما نوین مارکتینگ صفحه اصلیمشتریان ما امروز چهارشنبه 31 شهريور 1400

مشتریان ما

برخی مشتریان  ما به شرح زیر می باشد :

 

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

شركت ملي صنايع مس ايران

مجتمع فولادي مباركه

ذوب آھن اصفھان

شركت نورد و تولید قطعات فولادي

شركت نورد و لوله اھواز

مجتمع تولیدي فولاد اھواز

مجتمع فولاد گیلان

شركت تولیدي و صنعتي فولاد يزد

شركت فولاد فردوس

شركت فولاد كاويان

شركت فولاد سیادن

شركت فولاد فرخ شھر

شركت نورد فولاد كسري

شركت صنايع مس شھید باھنر كرمان

مجتمع صنعتي فولاد اسفراين

سیمان دورود

سیمان بھبھان

سیمان شرق

سیمان اكباتان

سیمان كوير كاشان

سیمان خاكستري ارومیه

سیمان آزادگان يزد

سیمان ساوه

مديريت تولید برق نكاء

مديريت تولید برق ھرمزگان

مديريت تولید برق منتظر قائم

مديريت تولید برق ايران -توانیر

مديريت تولید برق بعثت

مديريت تولید برق ري

سازمان صنايع شھد صیاد شیرازي

صنايع شھید جھان آرا

شرکت آلزن ، ریخته گری فلزات 10 out of 10 based on 2340 ratings. 5 user reviews.