در کل و طبق کتب دانشگاهی ، انواع روش های ریخته گری در دو دسته ریخته‌گری با قالب یک‌بار مصرف و ریخته‌گری با قالب دائمی تقسیم بندی می‌شوند.

روش‌های قابل اجرا با استفاده از قالب‌های موقتی و دائمی ریخته‌گری عبارت هستند از:

 • ریخته گری قالب‌های یک‌بار مصرف: ریخته گری در قالب‌های موقتی و بدون امکان استفاده مجدد
  • ریخته‌گری ماسه ای
  • ریخته‌گری گچی
  • ریخته‌گری پوسته ای
  • ریخته‌گری دقیق
  • ریخته‌گری الگوی تبخیری
 • ریخته گری با قالب‌های دائمی: ریخته گری در قالب‌های چندبار مصرف و بدون نیاز به اعمال تغییر بر روی قالب پس از هر چرخه تولید
  • ریخته‌گری ثقلی
  • ریخته‌گری تحت فشار (دایکاست)
  • ریخته‌گری نیمه جامد
  • ریخته‌گری گریز از مرکز
  • ریخته‌گری پیوسته

مهندس مواد

Summary
انواع روش های ریخته گری
Article Name
انواع روش های ریخته گری
Description
در کل و طبق کتب دانشگاهی ، انواع روش های ریخته گری در دو دسته ریخته‌گری با قالب یک‌بار مصرف و ریخته‌گری با قالب دائمی تقسیم بندی می‌شوند.
Author
Publisher Name
شرکت ریخته گری آلزن
Leave Comment